Algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten worden gesloten met TELi B.V., handelend onder naam VoIP.nl, de Algemene voorwaarden van TELi B.V. zijn van toepassing.